Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2015 pro mezinárodní a vnitrostátní kamionovou dopravu a skladování. Každý rok nás pravidelně přezkouší nezávislá auditorská firma, která garantuje systém managementu kvality ISO.

ISO 9001:2015 je nejrozšířenější mezinárodní uznávaná norma pro Systémy řízení kvality (QMS). Patří k nejpoužívanějším normám na světě s více než 1,1 miliónem vydaných certifikátů organizacím  v 178 zemích.

Transpan Certifikát ISO 9001:2015

 

POLITIKA KVALITY


Vedení společnosti buduje dynamickou společnost specializující se na přepravu zboží po ose, logistiku a skladování. Jednou z podmínek, abychom mohli obstát na evropských trzích, je kvalita poskytovaných služeb ověřená značkou ISO 9001.


VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

Naše společnost se silně orientuje na zákazníka. Garantujeme komplexní služby v každém směru. Cílem všech našich činností je vždy 100% splnění všech vyjádřených i nevyjádřených požadavků zákazníka na kvalitní přepravu logistiku a skladování.

Zlepšením všech procesů společnosti a zlepšením vztahů se spolupracujícími subjekty chceme docílit schopnosti beze zbytku plnit požadavky zákazníka a jednat v souladu s jeho přáními a požadavky.


VZTAH KE SPOLEČNOSTI, TRHU
 • Naším cílem je dosáhnou vedoucího postavení v oblasti přepravy, logistiky a skladování mezi srovnatelnou konkurencí na českém trhu.
 • Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR.
 • Dbáme na optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů.

VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM
 • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu společnosti, zná svoji odpovědnost a postavení v systému kvality.
 • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti.
 • Naši pracovníci jsou vybíráni na základě odborných, ale i vyšších morálních vlastností.
 • Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti.
 • Na podporu zlepšení mezilidských vztahů uvnitř společnosti podporujeme sociálně a  společensky motivovaný systém. Dobrou vzájemnou komunikací chceme prohlubovat vztah a sounáležitost ke společnosti.
 • Základem systému je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv pracovníků.

VZTAH K DODAVATELŮM
 • Všichni naši  dodavatelé jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací.
 • Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele.
 • Požadujeme mít ze svých dodavatelů partnery na stejné úrovni zajištění kvality.
 • Budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání.

VZTAH K SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY
 • Naší snahou je dosáhnout souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 a tím plnit požadavky systému managementu kvality.
 • Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ A PROCESNÍ PŘÍSTUP
 • Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém.
 • Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality společnosti.
 • Zlepšování kvality chápeme jako proces stálý a systematický.
 • Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.